Fritidshus med kärl vid fastighet

Du som har fritidshus med kärl vid fastigheten och som endast nyttjar fritidshuset under vissa delar av året har nu möjlighet att välja mellan sommar- eller vinterhämtning av ditt avfall.

  • Sommarhämtning sker under perioden 1 maj – 31 oktober
  • Vinterhämtning sker under perioden 1 november – 30 april

Ytterligare tre hämtningar utanför vald period ingår om behovet uppstår. Beställning gör du till kundservice.

Avgifter för Fritidshus standard

Fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar en grundavgift på
1100 kr per år.

Helår

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka

Grundavgift

1 100 kr

Hämtningsavgift

1 690 kr

Total årskostnad

2 790 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka

Grundavgift

1 100 kr

Hämtningsavgift

1 180 kr

Total årskostnad

2 280 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 12:e vecka

Grundavgift

1 100 kr

Hämtningsavgift

925 kr

Total årskostnad

2 025 kr

Sommar/vinter

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka

Grundavgift

1 100 kr

Hämtningsavgift

1 000 kr

Total årskostnad

2 100 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka

Grundavgift

1 100 kr

Hämtningsavgift

720 kr

Total årskostnad

1 820 kr

Avgifter för Fritidshus enkel

Fritidshus som saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar 0 kr i grundavgift men hämtningsavgiften kvarstår.

Helår

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

1 690 kr

Total årskostnad

1 690 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

1180 kr

Total årskostnad

1 180 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 12:e vecka

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

925 kr

Total årskostnad

925 kr

Sommar/vinter

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

1 000 kr

Total årskostnad

1 000 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

720 kr

Total årskostnad

720 kr