Fritidshus med kärl vid fastighet

Du som har fritidshus med kärl vid fastigheten och som endast nyttjar fritidshuset under vissa delar av året har nu möjlighet att välja mellan sommar- eller vinterhämtning av ditt avfall.

  • Sommarhämtning sker under perioden 1 maj – 31 oktober
  • Vinterhämtning sker under perioden 1 november – 30 april

Ytterligare tre hämtningar utanför vald period ingår om behovet uppstår. Beställning gör du till kundservice.

Avgifter för Fritidshus standard

Fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar en grundavgiften på 1057 kr per år.

Sommar/vinter

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka

Grundavgift

1057 kr

Hämtningsavgift

954 kr

Total årskostnad

2011 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka

Grundavgift

1057 kr

Hämtningsavgift

737 kr

Total årskostnad

1794 kr

Helår

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka

Grundavgift

1057 kr

Hämtningsavgift

1448 kr

Total årskostnad

2505 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka

Grundavgift

1057 kr

Hämtningsavgift

1039 kr

Total årskostnad

2096 kr

Avgifter för Fritidshus enkel

Fritidshus som saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar 0 kr i grundavgift men hämtningsavgiften kvarstår.

Sommar/vinter

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

954 kr

Total årskostnad

954 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

737 kr

Total årskostnad

737 kr

Helår

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

1448 kr

Total årskostnad

1448 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

1039 kr

Total årskostnad

1039 kr