Lämna avfall

Det är viktigt att minska mängden avfall. En insats du kan göra för miljön är att sortera ditt avfall för att öka återvinningen av olika material.

Vamas ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall. Det innebär att vi tömmer avfallskärl och ansvarar för tre återvinningscentraler i kommunen. Men allt ska ju inte slängas i avfallskärlen eller lämnas till återvinningscentralen. Tidningar och förpackningar av olika slag ska till exempel lämnas på en återvinningsstation.

Återvinningscentral

På Vamas återvinningscentraler kan hushållen lämna sitt grovavfall, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet. Servicen ingår i grundavgiften. Allt som lämnas på återvinningscentralerna transporteras vidare för återanvändning, material- och energiåtervinning eller deponering. Därför är det viktigt att du sorterar rätt.

Läs mer om återvinningscentraler

Återvinningsstation

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast ska sorteras och lämnas på återvinningsstationer som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI AB, ansvarar för. FTI ansvarar för hela förpackningsinsamlingen i Sverige. På deras hemsida finns information om var du kan hitta närmaste återvinningsstation och göra en felanmälan om återvinningsstationen behöver tömmas eller städas.

Det är endast hushåll som får lämna sina tidningar och förpackningar på återvinningsstationer. Som verksamhet kan du välja att anlita en avfallsentreprenör som hämtar dina förpackningar.

Läs mer på FTI:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Central uppsamlingsstation

I kommunens yttre områden och vid fritidshusområden finns centrala uppsamlingsstationer där boende kan lämna sitt hushållsavfall, rest- och matavfall.

Läs mer om centrala uppsamlingsstationer