Lämna avfall

Det är viktigt att minska mängden avfall. En insats du kan göra för miljön är att sortera ditt avfall för att öka återvinningen av olika material. Vamas ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall. Det innebär att vi tömmer avfallskärl och ansvarar för återvinningscentraler samt återvinningsstationer i kommunen.

Återvinningscentral

På Vamas återvinningscentraler kan hushållen lämna sitt grovavfall, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet. Servicen ingår i grundavgiften. Allt som lämnas på återvinningscentralerna transporteras vidare för återanvändning, material- och energiåtervinning eller deponering. Därför är det viktigt att du sorterar rätt.

Läs mer om återvinningscentraler

Återvinningsstation

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast ska sorteras och lämnas sedan till en återvinningsstation.

Det är endast hushåll som får lämna sina tidningar och förpackningar på återvinningsstationer. Som verksamhet kan du välja att anlita en avfallsentreprenör som hämtar dina förpackningar.

Läs mer om återvinningsstationer Öppnas i nytt fönster.

Central uppsamlingsstation

I kommunens yttre områden och vid fritidshusområden finns centrala uppsamlingsstationer där boende kan lämna sitt rest- och matavfall.

Läs mer om centrala uppsamlingsstationer