Egna markarbeten

Innan du börjar gräva i marken på den egna tomten är det bra att se över hur anslutningen till det kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten ser ut. Dina egna ledningar inom tomten har du själv ansvar för att de inte skadas vid grävning eller borrning. Om du inte vet var dessa finns kan du kontakta vår kundservice.

Tak-, mark- och dräneringsvatten

Tak-, mark- och dräneringsvatten får inte kopplas in på den allmänna spillvattenledningen. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD rekommenderas. Det innebär att dagvattnet hanteras på den egna tomten istället för att ledas ned i allmän spillvattenledning och vidare till avloppsreningsverk.

Ledningskollen

Det kan även finnas andra ledningar som du inte känner till på tomten. För att undvika avgrävda ledningar kan du använda dig av Ledningskollen för att försäkra dig om vart el, tele och bredbandsledningarna går. Att gräva på en plats utan att ta reda på var det finns nedgrävda ledningar innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning blir ersättningsskyldig.

Läs mer på Ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.