Värdegrundsord

Leder medarbetarna på rätt väg med Vamas som grund

Vår arbetsplats

 • Vi strävar efter att ha rätt kompetens och resurser för att leverera våra tjänster med en
  hög servicenivå och på ett professionellt sätt.
 • Vi ska vara öppna mot varandra och utanför organisationen med vad vi gör och arbetar för.
 • Alla ska tillåtas att ta plats och göra sin röst hörd. Vi tar initiativ, tillåts vara innovativa och
  är trygga i våra arbetsroller.
 • Vi ska behandla varandra med respekt oavsett vem vi är eller vart vi kommer ifrån.

Affärsmässighet

 • Vi strävar efter att alltid agera affärsmässigt med fokus på samhällsnyttan, lösningar
  och ekonomisk hållbarhet som innebär största möjliga värde för kund, ägare och bolag.
 • Vi ska vara öppna för förändrade förutsättningar.
 • Varje anställd på Vamas är en värdeskapande resurs.
 • Vi ska dela med oss av vår kompetens, kunskap och erfarenhet med övriga medarbetare.

Miljö och hållbarhet

 • Med miljö och hållbarhet i fokus ska vi kontinuerligt arbeta med att öka vår medvetenhet,
  förbättra vår verksamhet och finna en god balans mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna.
 • Vi strävar efter att inspirera samhället till en hållbar vardag​.
 • Vår målsättning är att de ska vara lätt att göra rätt.

Ansvarstagande

 • Vi ska ansvara för att uppnå vår gemensamma målbild.
 • Vi alla är varandras arbetsmiljö. Vi är omtänksamma, engagerade och tar ansvar för
  vår arbetsglädje.
 • Vi ska fullfölja påbörjat arbete samt återkopplar längs vägen. Vi lär oss av våra misstag,
  tar konsekvenserna och löser problem som uppstår.

Stolthet

 • Våra verksamheter är grundläggande i samhället och gör skillnad i människors vardag.
  Vi ska därför känna stolthet för vad vi gör och för vad vi har åstadkommit.
 • Vi ska känna motivation för att göra ett bra arbete och vara en god kollega​.
 • Vi ska vara lojala mot varandra och mot Vamas, den organisation som vi tillsammans
  skapar och utvecklar.