Nyttiga länkar

På denna sida hittar du länkar till myndigheter och organisationer inom dricks- och spillvatten samt avfallsverksamheten.

Vatten och avlopp

Svenskt Vatten är kommunernas branschorganisation för VA-bolagen i Sverige. De organiserar samarbete och kunskapsspridning samt arbetar med att tydliggöra och stärka va-verksamhetens roll i samhället.

Läs mer om Svenskt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Dem arbetar i konsumenternas intresse för säker mat och bra dricksvatten.

Läs mer om Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Avloppsguiden hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Olika tekniker presenteras tillsammans med tips och goda råd.

Läs mer om avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall och återvinning

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. De driver viktiga frågor inom avfallshantering och fungerar även som remissinstans

Läs mer om Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som har i uppdrag att påverka attityder och beteende för att minska nedskräpning och främja återvinning. Deras arbete bedrivs genom olika kampanjer och projekt.

Läs mer om Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer om Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling. De ansvarar bland annat för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall.

Läs mer om Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En guide framtagen av de kommunala avfallshanterarna i Dalarna som visar hur och vart man ska sortera sitt avfall.

Läs mer om Sorteringsguiden - Dalaavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.