Nyttiga länkar

På denna sida hittar du länkar till myndigheter och organisationer inom dricks- och spillvatten samt avfallsverksamheten.

Vatten och Spillvatten

Svenskt vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt Vatten är kommunernas branschorganisation för VA-bolagen i Sverige. De organiserar samarbete och kunskapsspridning samt arbetar med att tydliggöra och stärka va-verksamhetens roll i samhället.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Dem arbetar i konsumenternas intresse för säker mat och bra dricksvatten.

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Avloppsguiden hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Olika tekniker presenteras tillsammans med tips och goda råd.

Avfall och Återvinning

Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. De driver viktiga frågor inom avfallshantering och fungerar även som remissinstans.

FTI ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förpacknings- och tidningsinsamlingen är ett företag i återvinningsbranschen som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt.

Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som har i uppdrag att påverka attityder och beteende för att minska nedskräpning och främja återvinning. Deras arbete bedrivs genom olika kampanjer och projekt.

Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets uppdrag är att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs. De arbetar långsiktigt och förebyggande för en hållbar samhällsutveckling. De ansvarar bland annat för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall.

Sorteringsguiden - Dalaavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En guide framtagen av de kommunala avfallshanterarna i Dalarna som visar hur och vart man ska sortera sitt avfall.