Taxa för slamtömning

I Malung-Sälens kommun är det Vamas som ansvarar för slamtömning, arbetet utförs sedan av en entreprenör. Priserna för slamtömning beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Tömning av sluten tank

Anläggning, 0-3 m³

1 650 kr

Anläggning, 3,1-6 m³

2 370 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

3 100 kr

Anläggning, 9,1-12 m³

4 380 kr

Anläggning, 12,1-15 m³

4 970 kr

Tömning av slamavskiljare - enligt körlista

Anläggning, 0-6 m³

1 440 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

1 950 kr

Tömning av slamavskiljare - enligt budning

Anläggning, 0-6 m³

2 165 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

2 675 kr

När slamavskiljare eller sluten tank delas av två fastigheter delas avgiften lika mellan fastighetsägare.

Akut slamtömning

Avgiften för akut slamtömning tillkommer utöver ordinarie tömningskostnad

Tömning samma vardag mellan kl. 07:00-16:00

1 420 kr

Tömning övriga tider samt helg- och röda dagar

2 890 kr

Tömning kl. 00:00-06:00

4 625 kr

Tilläggsavgifter

Extra slang 20-30 meter

415 kr

Extra slang 31-40 meter

610 kr

Extra slang 41-50 meter

800 kr

Lås till slambrunnslock

240 kr

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske

1310 kr

Tömning som kräver två personal

735 kr

Spol- och sugbil, per timme

1 720 kr

Tömning och behandling av fosforfälla

3 245 kr