Taxa för slamtömning

I Malung-Sälens kommun är det Vamas som ansvarar för slamtömning, arbetet utförs sedan av en entreprenör. Priserna för slamtömning beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Tömning av sluten tank

Anläggning, 0-3 m³

1650 kr

Anläggning, 3,1-6 m³

2370 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

3100 kr

Anläggning, 9,1-12 m³

4380 kr

Anläggning, 12,1-15 m³

4970 kr

Tömning av slamavskiljare - enligt körlista

Anläggning, 0-6 m³

1440 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

1950 kr

Tömning av slamavskiljare - enligt budning

Anläggning, 0-6 m³

2165 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

2675 kr

När slamavskiljare eller sluten tank delas av två fastigheter delas avgiften lika mellan fastighetsägare.

Akut slamtömning

Avgiften för akut slamtömning tillkommer utöver ordinarie tömningskostnad

Tömning samma vardag mellan kl. 07:00-16:00

1420 kr

Tömning övriga tider samt helg- och röda dagar

2890 kr

Tömning kl. 00:00-06:00

4625 kr

Tilläggsavgifter

Extra slang 20-30 meter

415 kr

Extra slang 31-40 meter

610 kr

Extra slang 41-50 meter

800 kr

Lås till slambrunnslock

240 kr

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske

1310 kr

Tömning som kräver två personal

735 kr

Spol- och sugbil, per timme

1720 kr

Tömning och behandling av fosforfälla

3245 kr