Taxa för slamtömning

I Malung-Sälens kommun är det Vamas som ansvarar för slamtömning, arbetet utförs sedan av en entreprenör. Priserna för slamtömning beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Tömning av sluten tank

Anläggning, 0-3 m³

1454 kr

Anläggning, 3,1-6 m³

2091 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

2734 kr

Anläggning, 9,1-12 m³

3866 kr

Anläggning, 12,1-15 m³

4386 kr

Tömning av slamavskiljare - enligt körlista

Anläggning, 0-6 m³

1270 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

1719 kr

Tömning av slamavskiljare - enligt budning

Anläggning, 0-6 m³

1910 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

2359 kr

När slamavskiljare eller sluten tank delas av två fastigheter delas avgiften lika mellan fastighetsägare.

Akut slamtömning

Avgiften för akut slamtömning tillkommer utöver ordinarie tömningskostnad

Tömning samma vardag mellan kl. 07:00-16:00

1250 kr

Tömning övriga tider samt helg- och röda dagar

2550 kr

Tömning kl. 00:00-06:00

4080 kr

Tilläggsavgifter

Extra slang 20-30 meter

367 kr

Extra slang 31-40 meter

536 kr

Extra slang 41-50 meter

704 kr

Lås till slambrunnslock

209 kr

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske

1200 kr

Lyft av lock som kräver två personal

640 kr

Spol- och sugbil, per timme

1515 kr

Tömning och behandling av fosforfälla

2861 kr