Taxa för slamtömning

I Malung-Sälens kommun är det Vamas som ansvarar för slamtömning, arbetet utförs sedan av en entreprenör. Priserna för slamtömning beslutas årligen av kommunfullmäktige.

Tömning av sluten tank

Anläggning, 0-3 m³

1512 kr

Anläggning, 3,1-6 m³

2175 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

2843 kr

Anläggning, 9,1-12 m³

4020 kr

Anläggning, 12,1-15 m³

4561 kr

Tömning av slamavskiljare - enligt körlista

Anläggning, 0-6 m³

1321 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

1787 kr

Tömning av slamavskiljare - enligt budning

Anläggning, 0-6 m³

1987 kr

Anläggning, 6,1-9 m³

2453 kr

När slamavskiljare eller sluten tank delas av två fastigheter delas avgiften lika mellan fastighetsägare.

Akut slamtömning

Avgiften för akut slamtömning tillkommer utöver ordinarie tömningskostnad

Tömning samma vardag mellan kl. 07:00-16:00

1300 kr

Tömning övriga tider samt helg- och röda dagar

2652 kr

Tömning kl. 00:00-06:00

4243 kr

Tilläggsavgifter

Extra slang 20-30 meter

382 kr

Extra slang 31-40 meter

557 kr

Extra slang 41-50 meter

732 kr

Lås till slambrunnslock

217 kr

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske

1200 kr

Lyft av lock som kräver två personal

666 kr

Spol- och sugbil, per timme

1575 kr

Tömning och behandling av fosforfälla

2976 kr