Permanentboende

Fastigheter inom denna kategori är fastighet där person är folkbokförd. Grundavgiften för denna kategori är 1275 kr per år.

Avgifter för permanentboende

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka
A-område

Grundavgift

1 275 kr

Hämtningsavgift

1 690 kr

Total årskostnad

2 965 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka
A-område

Grundavgift

1 275 kr

Hämtningsavgift

1 180 kr

Total årskostnad

2 455 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 12:e vecka
A-område

Grundavgift

1 275 kr

Hämtningsavgift

925 kr

Total årskostnad

2 200 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

1 275 kr

Hämtningsavgift

1 105 kr

Total årskostnad

2 380 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

1 275 kr

Hämtningsavgift

520 kr

Total årskostnad

1 795 kr