Permanentboende

Fastigheter inom denna kategori är fastighet där person är folkbokförd. Grundavgiften för denna kategori är 1224 kr per år.

Avgifter för permanentboende

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka
A-område

Grundavgift

1224 kr

Hämtningsavgift

1392 kr

Total årskostnad

2616 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka
A-område

Grundavgift

1224 kr

Hämtningsavgift

1000 kr

Total årskostnad

2224 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

1224 kr

Hämtningsavgift

837 kr

Total årskostnad

2061 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

1224 kr

Hämtningsavgift

469 kr

Total årskostnad

1693 kr