Permanentboende

Fastigheter inom denna kategori är fastighet där person är folkbokförd. Grundavgiften för denna kategori är 1273 kr per år.

Avgifter för permanentboende

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka
A-område

Grundavgift

1273 kr

Hämtningsavgift

1448 kr

Total årskostnad

2721 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka
A-område

Grundavgift

1273 kr

Hämtningsavgift

1039 kr

Total årskostnad

2312 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

1273 kr

Hämtningsavgift

921 kr

Total årskostnad

2194 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

1273 kr

Hämtningsavgift

488 kr

Total årskostnad

1761 kr