Central uppsamlingsstation

I kommunens yttre områden och i fritidshusområden samlas restavfall och matavfall in via centrala uppsamlingsstationer. Stationerna är strategiskt utplacerade i områden där det finns behov av att samla in avfall.

Vad får lämnas vid en central uppsamlingsstation?

Vid en central uppsamlingsstation får restavfall och matavfall lämnas. På vissa centrala uppsamlingsstationer finns även möjlighet att lämna förpackningar och glas.

Stationerna kan se olika ut beroende på antal fastigheter som är anslutna till stationen. Det är endast hushåll anslutna till stationerna och som betalar en hämtningsavgift som får lämna sitt hushållsavfall vid centrala uppsamlingsstationer. Dessa är inte till för verksamheter. Verksamheter får sitt hushållsavfall hämtat av Vamas vid verksamheten.

Vamas ansvarar för snöskottning och underhåll av stationerna. För anmälan om tömning eller städning är du välkommen att kontakta vår kundservice.