Vattenmätaren

En vattenmätare visar hur mycket vatten du förbrukar och ska betala för, därför är det viktigt att mätaren fungerar som den ska. Alla permanentbostäder med kommunalt vatten ska ha en vattenmätare. Fritidshus betalar istället en schablonavgift.

Byte av vattenmätare

Vart tionde år ska vattenmätaren bytas ut. Vi kontaktar dig när det är dags för mätarbyte. Vamas äger och installerar vattenmätaren men som fastighetsägare ansvarar du för att den inte skadas genom till exempel frysning.

Viktig information om vattenmätarkonsol

Det finns olika typer av avstängningsventiler till en vattenmätare. Ventilerna LK 580, LK 581 samt LK 582 är av äldre modell och inte längre godkända. Det är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Vid byte av dessa har de svarta ventilerna ibland lossnat vid manövrering och orsakat omfattaden vattenskador. Om du har någon av ovanstående modell på ventil, kontakta en VVS-firma för byte till annan modell innan vi utför byte av din vattenmätare.

Årsavläsning av vattenmätare

Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består i regel av fem siffror. När det är dags att rapportera in din mätarställning skickar vi ett självavläsningskort med instruktioner hem till dig. I brevet finns information, användarnamn och ett lösenord som du behöver för att kunna rapportera in vattenmätarställningen. Enklast är att registrera mätarställningen direkt via www.avlasning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra tillvägagångssätt vid årsavläsning är:

  • Via telefon - ring 0774-440 400. Du behöver ha användarnamnet i brevet tillgängligt.
  • Via förtryckt kort - längst ner på avläsningsbrevet finns ett förtryckt kort där du fyller i mätarställning och avläsningsdatum. Skriv under kortet och skicka det med posten.

När vi fått in din mätarställning gör vi en avstämning och jämför din verkliga förbrukning med den preliminära som du betalat för sedan förra avläsningen.

Om du inte har möjlighet att själv läsa av din mätare kontaktar du vår kundservice så hjälper vi dig.

Placering av vattenmätare

  • Vattenmätaren ska skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan.
  • Om mätaren placeras så att den skadas får du som fastighetsägare själv stå för kostnaden.
  • Mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten.
  • Mätaren ska monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.
  • Mätarkonsol ska installeras av privat rörinstallatör. Du som fastighetsägare ansvarar för och äger mätarkonsol och avstängningsventiler.
  • För att Vamas ska komma åt vattenmätaren vid flytt, byte och service ansvarar fastighetsägaren för att mätaren är lättillgänglig. Mätaren bör vara upplyst och får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Vid flytt och uthyrning

Om du ska flytta eller hyra ut din bostad ska vattenmätaren läsas av på utflyttningsdagen. Meddela mätarställningen till vår kundservice via tielefon eller e-post.

Tips!

Ha gärna som rutin att läsa av och kontrollera din vattenmätare regelbundet, till exempel varje gång du får din faktura. Då kan du tidigt upptäcka om din förbrukning är högre än normalt. Om kugghjulet i mätaren snurrar trots att inget vatten används har du troligtvis en läcka. Kontakta då en rörmokare.