Företag och verksamheter

I en verksamhet uppstår flera olika typer av avfall oavsett vilken verksamhet du bedriver. Här finns information och regler för att hantera verksamhetsavfall på rätt sätt.

Verksamheter på återvinningscentral

Företag, organisationer och verksamheter är välkomna att lämna sitt avfall på Vamas återvinningscentraler. Det är samma avgift på alla återvinningscentraler i Malung-Sälens kommun.

Den 1 januari 2024 införde vi ett nytt inpasseringssystem på återvinningscentralerna. Ett besök kostar 360 kr och faktureras automatiskt varje månad.

  • 360 kronor exklusive moms per besök
  • Betalning sker genom månadsfaktura.

En del avfallsfraktioner kräver speciell hantering när det kommer från verksamheter, det är viktigt att du läser igenom informationen nedan innan ditt besök.

Fast avgift per besök

Varje besök kostar 360 kr. För den summan kan du som företag lämna avfall upp till tre kubikmeter.
I besöksavgiften ingår avlämning av grovavfall, elavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall samt bygg- och rivningsavfall.

Hur ditt besök registreras

  • Företagsregistrerade lätta lastbilar blir automatiskt registrerade. Det innebär att du kommer få betala för ditt besök oavsett om du är där som företag eller privatperson.
  • Du som lämnar verksamhetsavfall från företag eller enskild firma i en personbil eller utlandsregistrerat fordon ska kontakta personal på plats för att bli manuellt registrerad.

Farligt avfall och elavfall

Ska du lämna farligt avfall, elavfall eller impregnerat trä ska du uppvisa ett avlämnarintyg från El-kretsen. Den lämnas in utskrivet eller via en verksamhetsapp. Verksamhetsappen tar en avgift på 40 kr per registrering. Skriver du ut via El-kretsens webbplats är det gratis.

Däck

Från 1 januari 2023 tar Svensk Däckåtervinning (SDAB) över insamlingen och återvinningen av däck i egen regi. Det innebär att verksamheter och företag som vill lämna däck på Vamas återvinningscentraler måste ha tecknat hämtningsavtal med SDAB och kunna uppvisa avtalet innan lämning. Verksamheter som saknar däckavtal får inte lämna däck på Vamas återvinningscentraler.

Läs mer riktlinjerna och teckna avtal via SDABs hemsida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktura frågor

Fakturan innehåller information om datum, tidpunkt, återvinningscentral och antal besök som respektive fordon har gjort under en månad. Utifrån fakturan får du som företagare en bra bild över hur ofta ni lämnar avfall så att ni på bästa sätt kan nyttja era resurser.

Fakturorna för besöken på återvinningscentralen skickas via Svea Bank. Har du frågor om din faktura, kontakta Svea Bank, telefonnummer 08 – 735 90 00, e-post info@svea.com

Vid övriga frågor kontakta Vamas kundservice, telefonnummer 0280-185 80 e-post kundservice@vamas.se

Besöker du oss privat med företagsbil

Alla företagsregistrerade fordon som är registrerade som lätt lastbil i fordonsregistret blir automatiskt fakturerade. Använd därför inte ditt företagsfordon vid privata besök till återvinningscentralen, besöket kommer att debiteras med 360 kr.

Har du inte tillgång till en annan bil måste kontakta personal på plats för att få ditt avfall bedömt innan du lämnar avfallet. Personalen bedömmer avfallet och vi kan inte garantera att vi klassar om det till privat avfall. Därför rekommenderar vi att du undviker att använda företagsbilen om du ska lämna privat avfall.

Hushållsavfall från verksamheter

Hushållsavfall från verksamheter uppstår i personalutrymmen samt restauranger och storkök där privatpersoner vistas. Vamas ansvarar för att hämta hushållsavfall.

Matavfall

Matavfall lägger du i bruna matavfallspåsar och sen i det bruna kärlet. Sopbilen kommer och hämtar ditt matavfall minst varannan vecka eller enligt avtal. Kärl och matavfallspåsar finns att köpa på Malungs återvinningscentral.

Restavfall

Restavfall är det avfall som uppstår i personalutrymmen, kontor och toaletter och är till exempel disktrasor, diskborste, snus och städsopor. Restavfall läggs i kärl eller container. Hämtning sker enligt avtal.

Förpackningar

Det är endast är privata hushåll som får lämna sina förpackningar på återvinningsstationer och på våra återvinningscentraler. Verksamheter kan anlita en avfallsentreprenör som hämtar förpackningar av papper, plast, glas och metall.