13 september 2023

Vamas Verksamhetsplan 2023-2026

Bolagets planerade arbete för verksamhetsåret 2023.

För att nå vår vision och våra bolagsmål behöver vi en inriktning för hur vi styr verksamheten och prioriterar våra resurser. Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver inriktning och fokusområden för det övergripande arbetet inom Vamas. Dess syfte är att beskriva bolagets planerade arbete för verksamhetsåret 2023. Planen är underlag för årets budget men innehåller även aktiviteter som löper över flera år. Budgeten är verksamhetsplanen klädd i siffror.

Här kan du läsa verksamhetsplanen i sin helhet Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.