Fritidshus som tillhör central uppsamlingsstation

Fritidshus som inte har kärl vid fastighet lämnar sitt mat- och restavfall vid centrala uppsamlingsstationer.

Läs mer om centrala uppsamlingsstationer

Avgifter för Fritidshus Standard

Fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar en grundavgiften på 961 kr per år.

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

961 kr

Hämtningsavgift

837 kr

Total årskostnad

1798 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

961 kr

Hämtningsavgift

469 kr

Total årskostnad

1430 kr

Avgifter för Fritidshus enkel

Fritidshus som saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar 0 kr i grundavgift men hämtningsavgiften kvarstår.

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

837 kr

Total årskostnad

837 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

469 kr

Total årskostnad

469 kr