Fritidshus som tillhör central uppsamlingsstation

Fritidshus som inte har kärl vid fastighet lämnar sitt mat- och restavfall vid centrala uppsamlingsstationer.

Läs mer om centrala uppsamlingsstationer

Avgifter för Fritidshus Standard

Fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar en grundavgift på
1100 kr per år.

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

1 100 kr

Hämtningsavgift

1 105 kr

Total årskostnad

2 205 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

1 100 kr

Hämtningsavgift

520 kr

Total årskostnad

1 620 kr

Avgifter för Fritidshus enkel

Fritidshus som saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar 0 kr i grundavgift men hämtningsavgiften kvarstår.

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

1 105 kr

Total årskostnad

1 105 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

520 kr

Total årskostnad

520 kr