Fritidshus som tillhör central uppsamlingsstation

Fritidshus som inte har kärl vid fastighet lämnar sitt mat- och restavfall vid centrala uppsamlingsstationer.

Läs mer om centrala uppsamlingsstationer

Avgifter för Fritidshus Standard

Fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar en grundavgiften på 1057 kr per år.

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

1057 kr

Hämtningsavgift

921 kr

Total årskostnad

1978 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

1057 kr

Hämtningsavgift

488 kr

Total årskostnad

1545 kr

Avgifter för Fritidshus enkel

Fritidshus som saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, betalar 0 kr i grundavgift men hämtningsavgiften kvarstår.

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

921 kr

Total årskostnad

921 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

488 kr

Total årskostnad

488 kr