Driftinformation

På den här sidan kan du ta del av pågående driftstörning, planerade underhålls- och reparationsarbeten samt driftstörningar som vi åtgärdat. Det kan röra sig om korta strömavbrott som påverkar vattenleveransen, akuta vattenläckor eller förseningar i sophämtningen.

Aktuell driftstörning

Just nu upplever vi inga pågående driftstörningar.