Verksamhet

Inom kategorin Verksamhet ingår exempelvis butiker, kontor, restauranger, bystugor, föreningar, hotell och campingar. Som verksamhetskund där Vamas hämtar avfall betalar du en grundavgift och hämtningsavgift, samt en avgift vid varje tillfälle du som verksamhet lämnar avfall på återvinningscentralen. Verksamheter där Vamas inte hämtar avfall betalar ingen grundavgift.

I grundavgiften för verksamheter ingår planering, information och administration.

Hämtning av hushållsavfall från verksamheter

Hämtning av hushållsavfall sker enligt de intervall du som verksamhet och Vamas har kommit överens om, dock minst varannan vecka för matavfall. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Verksamhetsavfall till återvinningscentral

Verksamheter kan lämna grovavfall, elektronikavfall samt farligt avfall på någon av våra återvinningscentraler. Avfallet som lämnats faktureras verksamheten. Verksamheter som inte betalar en grundavgift till Vamas får en fakturaavgift på 69 kronor (inkl moms) per faktura.

För att fakturaunderlaget skall bli korrekt måste du som verksamhetsutövare fylla i blanketten "Anmälan om avlämning av avfall vid återviningscentral" och anmäla ditt besök till personalen när du kommer med ditt avfall. Lämna över blanketten till personalen som granskar och godkänner. Nedan finner ni prislista på avfall.

Till blanketten - Anmälan om avlämning av avfall vid återvinningscentral Pdf, 288.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Till prislista för verksamhetsavfall