Verksamhet

Inom kategorin Verksamhet ingår exempelvis butiker, kontor, restauranger, bystugor, föreningar, hotell och campingar. Som verksamhetskund där Vamas hämtar avfall betalar du en grundavgift och hämtningsavgift, samt en avgift vid varje tillfälle du som verksamhet lämnar avfall på återvinningscentralen. Verksamheter där Vamas inte hämtar avfall betalar ingen grundavgift.

I grundavgiften för verksamheter ingår planering, information och administration.

Hämtning av hushållsavfall från verksamheter

Hämtning av hushållsavfall sker enligt de intervall du som verksamhet och Vamas har kommit överens om, dock minst varannan vecka för matavfall. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Verksamhetsavfall till återvinningscentral

Verksamheter kan lämna grovavfall, elektronikavfall samt farligt avfall på någon av våra återvinningscentraler. Avfallet som lämnats faktureras verksamheten. Verksamheter som inte betalar en grundavgift till Vamas får en fakturaavgift på 69 kronor (inkl moms) per faktura.

För att fakturaunderlaget skall bli korrekt måste du som verksamhetsutövare fylla i blanketten "Anmälan om avlämning av avfall vid återviningscentral" och anmäla ditt besök till personalen när du kommer med ditt avfall. Lämna över blanketten till personalen som granskar och godkänner. Nedan finner ni prislista på avfall.

Till blanketten - Anmälan om avlämning av avfall vid återvinningscentral Pdf, 288.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Prislista för farligt avfall

Priserna är angivna exklusive moms

Asbestplattor, enstaka, emballage

30 kr/kg

Bekämpningsmedel

45 kr/kg

Brandsläckare

70 kr/kg

Emulsion

10 kr/kg

Fotokemikalie

20 kr/kg

Färgburk

15 kr/kg

Gasolflaskor

55 kr/kg

Glykol

15 kr/kg

Hydralolja, oljarester

10 kr/kg

Härdare

30 kr/kg

Härdad plast

15 kr/kg

Kvicksilver

280 kr/kg

Litiumbatterier (ej småbatterier)

80 kr/kg

Läkemedelsrester

20 kr/kg

Lösningsmedel, syror

10 kr/kg

Oljefilter

10 kr/kg

Rengöringsmedel

10 kr/kg

Riskavfall (smittförande, stickande, skärande)

20 kr/kg

Småkemikalier

75 kr/kg

Spillolja

10 kr/kg

Prislista för övrigt avfall

Priserna är angivna exklusive moms

Träavfall

195 kr/m³

Träavfall (tryckimpregnerat)

780 kr/m³

Restavfall

420 kr/m³

Deponi

980 kr/m³

Stoppade möbler

470 kr/m³

Trädgårdsavfall

310 kr/m³

Ris

125 kr/m³

Wellpappsemballage

100 kr/m³

Däck på fälg

25 kr/st

Matolja

10 kr/kg

Elektronikavfall (producentansvar)

Gratis

Metall och elkabel

Gratis

Kylskåp, frys

Gratis

Kyldiskar stora och små (utanför producentansvar)

60 kr/m³

Gips

900 kr/m³