Vamas ledning

Ledningen för Vamas består av VD och avdelningschefer.

Eva-Lena Widmark

Chef Verksamhetsstöd

Dan Limberg

Driftchef Vattentjänster

Jens Wendt

Chef Återvinningstjänster

Vamas styrelse

Styrelsen för Vamas består av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter.

Anders Rosén (SD) vice ordförande, Hans Lind (M) ordförande, Kjell Jansson (S) ledamot, Lilian Olsson (S) ledamot, Mikael Östling (M) ledamot.

Kontaktuppgifter

Hans Lind, ordförande

E-post: hans.lind@malung-salen.se


Anders Rosén, vice ordförande

E-post: anders.rosen@malung-salen.se