Vamas ledning

Ledningen för Vamas består av VD och avdelningschefer.

Anders Bergman

Chef Vattentjänster

Josefine Lissbol

Chef Återvinningstjänster
Tillfällig Chef, Kundservice och kommunikation

Dan Limberg

Driftchef Vattentjänster

Vamas styrelse

Styrelsen för Vamas består av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter.

Anders Rosén (SD) vice ordförande, Hans Lind (M) ordförande, Kjell Jansson (S) ledamot, Lilian Olsson (S) ledamot, Mikael Östling (M) ledamot.

Kontaktuppgifter

Hans Lind, ordförande

E-post: hans.lind@malung-salen.se


Anders Rosén, vice ordförande

E-post: anders.rosen@malung-salen.se