Studiebesök

På grund av Coronaviruset har vi beslutat att inte ta emot studiebesök vid våra anläggningar för att minska smittspridningen.

Varje år tar vi emot besökare vid våra reningsverk, vattenverk samt återvinningscentraler. Vi visar hur vår verksamhet fungerar och med hjälp av vår kompetens och erfarenhet hoppas vi kunna öka kunskapen om vatten- och avfallshantering.

För att boka ett studiebesök är ni välkomna att kontakta vår kundservice.