Sortering

Ditt avfall kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att sortera kan vi spara massor av resurser och skydda både människor och miljö. Dessutom är det faktiskt ett lagbrott att inte sortera sitt avfall. Här är fler anledningar till att sopsortera:

  • Du sparar råvaror som tas från naturen. När du sorterar återvinner du material som går att använda till nya produkter istället för att använda ny olja, fälla fler träd och så vidare.
  • Du sparar energi. Det krävs mycket mindre energi att använda återvunnet material än att använda ny råvara.
  • Det har ekonomiska fördelar. Det är dyrare att samla in och behandla det som hamnar i restavfallet, så därför är det onödigt att det hamnar förpackningar där.
  • Det finns nationella miljömål. Mängden avfall ska minska och material och energi i avfallet ska tas tillvara så långt det går. En bra avfallshantering sparar på jordens naturresurser.

Matavfall

Matavfall är sådant som blir över när du har lagat mat eller har ätit. Matavfall lägger du i bruna matavfallspåsar och sen i det bruna kärlet. Allt matavfall i Malung-Sälens kommun återvinns till biogas och biogödsel.

Läs mer om matavfall Öppnas i nytt fönster.

Restavfall

När du har sorterat ut matavfall, tidningar och förpackningar återstår restavfallet. Restavfall läggs i en vanlig plastpåse som sedan slängs i det svarta kärlet. Restavfallet förbränns och blir blir fjärrvärme.

Läs mer om restavfall Öppnas i nytt fönster.

Förpackningar och tidningar

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras ut var för sig och lämnas till en återvinningsstation.

Läs mer om förpackningar Öppnas i nytt fönster.

Grovavfall till återvinningscentralen

På våra återvinningscentraler kan du som privatperson lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall från ditt hushåll. Grovavfall är sådant som inte ryms i ditt svarta kärl och som kräver speciell behandling. Ej återvinningsbart (deponi) som exempelvis porslin, keramik och isolering ska också lämnas på våra återvinningscentraler.

Läs mer om grovavfall Öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall och kemikalier

Farligt avfall måste alltid hanteras med kunskap, är du osäker om produkten är miljöfarlig rådfråga gärna personalen på våra återvinningscentraler.

Läs mer om farligt avfall

Textilier

Vamas har ett samarbete med Human Bridge som har ställt ut insamlingsbehållare för textilier runt om i Malung-Sälens kommun. I behållarna kan man lämna begagnade kläder, sängkläder, handdukar och hushållstextilier.

Läs mer om Human Bridge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide

Vill du ha ytterligare hjälp om hur ett visst avfall ska sorteras kan du söka i vår digitala Sorteringsguide.

Läs mer på Sorteringsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.