Avfallshantering i Sälenfjällen

Som en av Nordens största turistkommuner är avfallet ett faktum. Under högsäsong kan upp till 100.000 besökare befinna sig i Sälen. Av kommunens årliga avfall kommer cirka 70 % från fjället, därför är det viktigt när du besöker oss att avfallet sorteras rätt.

En stor del av det du slänger kan komma till nytta om du gör rätt från början, återvinner du en chipspåsen kan den bli en ny förpackning och det tjänar både vi och miljön på!

Så här fungerar det

Det är viktigt att du sorterar ditt avfall rätt. För att det ska vara smidigt för dig när du lämnar ditt avfall är det viktigt att du sorterar redan i stugan. Mat- och restavfall samt förpackningar och tidningar lämnas i separata behållare.

Här lämnar du mat- och restavfall

I kommunens fritidshusområden samlas mat- och restavfall in via centrala uppsamlingsstationer. Stationerna är strategiskt utplacerade och kan se olika ut beroende på hur många hushåll som är kopplade till stationerna. För att hitta din närmsta station för att lämna mat- och restavfall kan du kontakta Vamas kundservice eller din hyresvärd.

Här lämnar du förpackningar och tidningar

Förpackningar av glas, metall, plast, papper och tidningar lämnar du vid en återvinningsstation.

Sortera Mera

För att förenkla för besökare och boenden på fjället arbetar Vamas för att alla stationer ska se lika ut och erbjuda insamling av både mat- och restavfall samt förpackningar och tidningar vid samma plats.

Läs mer om Sortera Mera projekt

Visste du att?

Endast en tredjedel av avfallet är rätt sorterat och att du enligt lag är skyldig att sortera dina sopor.

Läs om hur du ska sortera i Malung-Sälens kommun