Vamas affärsplan 2022-2026

Affärsplanen syftar till att ge en bild av bolagets långsiktiga strategiska inriktning.

Affärsplanens huvudsyfte är att:

  • skapa förståelse och samsyn internt och externt.
  • vara vägledande, framåtsyftande och visa den övergripande färdriktningen för Vamas verksamhet.
  • vara ett underlag för den interna och externa kommunikationen.
  • vara ett verktyg som möjliggör för oss att i vår fortsatta planering skapa en röd tråd från vår vision ned till enskild medarbetare.

Här kan du läsa Vamas affärsplan i sin helhet Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.