Utbyggnad kommunalt VA

Vamas planerar och bygger ut kommunalt dricks- och spillvatten i Malung-Sälens kommun. Vi ansvarar för att planera för en långsiktig hållbar VA-försörjning i kommunen. Se VA-planen nedan för mer information kring ditt område och vad det innebär för dig som fastighetsägare.

VA-plan

En VA-plan har tagits fram för att långsiktigt hantera dricks- och spillvattenförsörjningen i hela kommunen både för enskilda vatten- och avloppsanläggningar samt den kommunala anläggningen. I planen finns bland annat en utbyggnadsplan som visar vilka områden som ska förses med ska kommunalt vatten och spillvatten i framtiden.

VA-planen har kommunicerats med allmänheten innan den antagits av kommunfullmäktige. Den uppdateras minst var fjärde år eller oftare vid exempelvis förändrad lagstiftning.

Läs mer om VA-plan för Malung-Sälens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.