Fakta i korthet

Vamas är ett helägt kommunalt bolag. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Vattentjänster och Återvinningstjänster. Verksamheten är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används. Förutom att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten, samla in hushållens avfall ansvarar Vamas även för slamtömning. Bolaget har kontor i Malung och Sälen.

Om Vamas

Fakta i korthet om Vamas

Fullständig namn

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB

Antal anställda

65 st

VD


Avfall och återvinnig

Återvinningstjänster


Insamlat matavfall

950 ton

Insamlat restavfall

3320 ton

Insamlat Limas återvinningscentral

689 ton

Insamlat Malungs återvinningscentral

6713 ton

Insamlat Sälens återvinningscentral

4515 ton

Avfall till deponi

762 ton

Vatten och Avlopp

Vattentjänster


Vattenverk

24 st

Reservoar

40 st

Tryckstegringsstationer

25 st

Avloppsreningsverk

11 st

Pumpstationer

120 st

Levererat dricksvatten

cirka 1 600 000 m³

Renat avloppsvatten

cirka 2 700 000 m³