Om Vamas

Rent vatten som strömmar ur kranen, avlopp som renas, hushållsavfall som töms, tas om hand och återvinns. Allt det som du tar för givet är vårt jobb.

Vår uppgift på Vamas är att se till att din vardag fungerar, samtidigt som vi långsiktigt värnar om vår gemensamma miljö. Varje år renar vi cirka 3 miljoner kubikmeter spillvatten, vilket motsvarar 1200 olympiska bassänger, samlar in cirka 17000 ton avfall och levererar cirka 1,7 miljoner kubikmeter friskt och gott dricksvatten. Bakom dessa grundläggande samhällstjänster, ligger gedigen kompetens, noggrann planering och hårt jobb.

Sedan 2012 utgör Vamas en viktig pusselbit i Malung-Sälens kommun. Som Nordens största turistkommun, präglad av stora variationer i befolkningsmängd över året, ser vi till att vatten, avlopp, avfall och återvinning alltid fungerar – både för de bofasta och för våra gäster. I våra uppgifter ingår också att inspirera till en mer hållbar vardag.

Vi spelar dessutom en avgörande roll i kommunens långsiktiga utveckling. Där har vi ett stort ansvar för att säkra en god samhällsservice och en hållbar miljö också för framtida generationer. För att möta de ständigt ökande miljökraven, måste vi kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med en rad olika aktörer.

Allt det här är ett uppdrag vi tar oss an med stolthet, varje dag, året runt.