Projekt

Mycket har hänt vad gäller avfallshantering. Förr fanns soptippar där allt avfall lades på hög, i en så kallad deponi. Idag har vi ersatt soptipparna med återvinningscentraler där allt som går att återvinna, återvinns och blir till nya saker. Få branscher har vuxit så mycket som avfall och återvinning har gjort de senaste åren och Vamas arbetar hela tiden för att effektivisera och förbättra rutiner och hantering av avfallet.