Enskilt vatten och avlopp

Fastigheter som har egna brunnar ansvarar själva för sina anläggningar. Om du får ditt dricksvatten från egen brunn ansvarar du själv för att vattnet är av bra kvalitet. Det är till Miljökontoret på kommunen du vänder dig för information om tillstånd, godkännande och utformning av enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Enskilt vatten

Har du inte kommunalt vatten har du mest troligt enskilt vatten från en brunn. Beroende på vad vattnet ska användas till kan det ställas olika krav på vattnets kvalitet. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör du ta prov på ditt dricksvatten regelbundet genom att lämna vattenprov för analys. På kommunens hemsida finns en guide hur du går tillväga.

Läs mer om enskilt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilt avlopp

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort slammet. I Malung-Sälens kommun är det Vamas som ansvarar för slamtömning från enskilda avloppsanläggningar. Vamas i sin tur anlitar en entreprenör som utför arbetet.

Läs mer om slamtömning

Det krävs tillstånd från kommunen innan du får påbörja arbetet med att anlägga en avloppsanläggning. På Malung-Sälens kommuns hemsida kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på när du ska planera inför en avloppsanläggning, vilka försiktigshetsåtgärder och regler du behöver känna till.

Läs mer om enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.