Matavfall

Sorterat matavfall lägger du i bruna papperspåsar och sen i kärlet för matavfall. Sopbilen kommer och hämtar ditt matavfall varannan vecka. Allt matavfall i Malung-Sälens kommun återvinns till biogas och biogödsel.

Vad är matavfall?

Matavfall är sådant som blir över då du lagat mat eller har ätit. Exempel på matavfall är matrester, kaffesump, tepåsar, ben från kött, fågel och fisk, äppelskrutt och hushållspapper.

Vad händer med matavfallet?

När sopbilen hämtat ditt matavfall transporteras det till en förbehandlingsanläggning i Borlänge. I anläggningen sönderdelas, blandas och pressas matavfallet till en trögflytande massa, en slurry. Slurrymassan körs sedan till en biogasanläggning i Huddinge. Lastbilarna körs med förnybart bränsle och för transporten åtgår bara cirka 5% av den energi som finns i det insamlade matavfallet. Vid biogasanläggningen produceras biogas och biogödsel.

Biogas används som fordonsgas vilket är det klimatsmartaste drivmedlet som finns i dag. Biogödseln som tillverkas är av hög kvalitet och får användas till ekologiskt jordbruk och KRAV-odlad mark.

Matavfallspåsar

Matavfallspåsar finns att hämta på våra återvinningscentraler och i de flesta livsmedelsbutiker runt om i kommunen.

Det här är inte matavfall

Snus, cigaretter, tuggummi, jord, aska, blommor och stearin hör inte hemma i matavfallet.

Visste du att?

Matavfall från ett hushåll på fyra personer räcker för att driva en bil med biogas upp till tolv kilometer per vecka.