Hemkompost

Det är tillåtet att kompostera sitt matavfall på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. När du komposterar ditt matavfall använder du naturens egna kretslopp. Matavfallet omvandlas till kompostjord och du får ett jordförbättrings- och gödningsmedel som ger näring åt nya växter.

Anmäl din hemkompost

Innan du börjar hemkompostera måste du göra en anmälan till oss. Anmälan kan du göra här på webbplatsen eller genom att kontakta vår kundservice och vi skickar en blankett till dig.

Till webanmälan för hemkompost

Viktigt att tänka på innan du börjar kompostera:

  • Vid ändring till hemkompost hämtas endast restavfall, som inte får innehålla matavfall.
  • Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker för att innehållet inte ska vara åtkomligt för djur.
  • Behållaren kan köpas eller tillverkas men måste vara dimensionerad för året runt bruk.
  • Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden.

Avfallskvarn

I Malung-Sälens kommun är det inte tillåtet att använda avfallskvarnar för att mala ner matavfall som sedan spolas bort i avloppssystemet. Vårt avloppsledningsnät är inte anpassat för det och ledningar riskerar att bli igensatta.

Komposteringsguide

I broschyren Komposterigsguiden finns råd och tips för dig som vill hemkompostera. Det finns även information om behållare, vad som kan/inte kan komposteras och hur du gör om det uppstår problem med din kompost.

Till komposteringsguiden Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.