Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall från hushållet som är för stort för att slängas i det svarta avfallskärlet och som kräver speciell behandling. På Vamas återvinningscentraler slänger du ditt grovavfall i containrar efter vilket material det består av. Till exempel metall, behandlat eller obehandlat trä, farligt avfall och elavfall. Då kan vi se till att det tas om hand på rätt sätt och att så mycket som möjligt kan återvinnas.

Exempel på grovavfall

  • Trasiga leksaker
  • Stekpanna
  • Böcker
  • Gummi
  • Pärmar
  • Trasiga möbler
  • Trasiga cyklar
  • Gips, isolering, kakel
  • Trädgårdsavfall
  • Trasigt porslin

Ditt skräp kan vara någon annans fynd!

Är det du inte längre behöver helt och fungerande? Lämna det till återbruk så kan någon annan få glädje av det. Vi har återbruksinlämning på alla våra återvinningscentraler.