Farligt avfall & kemikalier

Många av de produkter som vi köper innehåller skadliga ämnen och klassas som farligt avfall när de ska slängas. Farligt avfall kan vara allt från självklart skadliga ämnen som bekämpningsmedel och lösningsmedel, till sådant som verkar mer harmlöst som exempelvis nagellack och brandvarnare. Farligt avfall måste alltid hanteras med kunskap. Är du osäker om produkten är miljöfarlig eller inte, lämna den som farligt avfall till personalen på återvinningscentralen.

Verksamheter som vill lämna farligt avfall måste alltid kontakta personal på återvinningscentralen varje gång avfall lämnas från verksamheten. Vamas har begränsad kapacitet för att ta emot farligt avfall så ring gärna kundservice innan ert besök. Det är viktigt att farligt avfall sorteras för sig. Vid felaktig hantering kan det orsaka skada på både människor och miljön. Det är också viktigt att man förpackar farligt avfall så att avfallet till exempel inte läcker eller dammar. Läckande kemikalier och trasiga lysrör kan orsaka skada på personal och dig själv.

Tänk på följande när du lämnar farligt avfall

 • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning. Allt ska sorteras var för sig
 • Avfallet ska vara väl förpackat och inplastat. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig själv och vår personal.
 • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.

Exempel på farligt avfall

 • Asbest och eternit
 • Batterier (även bilbatterier)
 • Bekämpningsmedel
 • Elektronikskrot
 • Färgrester
 • Lack och lim
 • Hårspray
 • Kvicksilver (från termometrar etc.)
 • Lysrör, glödlampor
 • Lösningsmedel (lacknafta, terpentin, tri)
 • Nagellack
 • Spillolja
 • Sprayburkar
 • Syror eller alkaliskt avfall (fotokemikalier, kaustiksoda)

Har du asbest- eller eternitavfall?

Kontakta alltid personal på återvinningscentralen innan du lämnar asbest eller eternit. Asbest och eternit kan endast lämnas på Malungs och Sälens återvinningscentral. Vi tar ej emot asbest- eller eternitavfall på Limas återvinningscentral.

När du lämnar avfall innehållande asbest eller eternit ska det vara paketerat med kraftig byggplast. Det är viktigt att tejpa igen alla skarvar ordentligt så att paketet blir helt tätt. Använd inte material som till exempel sopsäckar, plastpåsar eller gamla presenningar då de lätt kan gå sönder och skada personalen och dig själv.

Vid större saneringsarbeten är det lämpligt att anlita ett saneringsföretag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest.

Vad är asbest och eternit?

Asbest och eternit klassas som farligt avfall och måste tas om hand på ett speciellt sätt. När du hanterar asbest eller eternit är det viktigt att det inte dammar. Asbesten förekommer i exempelvis ventilationsrör, isolering, fasadplattor, värmepannor, kakelfix och gummigolvmattor. Dammet är en hälsofara eftersom det består av små spetsiga fibrer som kan skada lungvävnaden och i värsta fall leda till cancer.

Asbest