Latrin

På återvinningscentralerna i Malung och i Sälen kan du lämna in latrin för omhändertagande. Kontakta alltid personal innan du lämnar latrinkärl.

Avlämning av latrin

Man får endast lämna in latrinkärl som hämtats från återvinningscentralen i Malung och i Sälen. Limas återvinningscentral har ingen möjlighet att ta emot latrinkärl. Avgift för hantering av latrin kan du ta del av i avfallstaxan.

Läs mer om avgift för latrin

När du ska lämna latrinkärl på återvinningscentralen är det viktigt att tänka på:

  • Latrinkärlet får endast innehålla kiss, bajs och toalettpapper
  • Latrinkärlet får inte innehålla plastpåsar
  • Endast latrinkärl som hämtats på återvinningscentralen får lämnas in
  • Kontakta alltid personal innan inlämning

Hämtning av latrinkärl, inköpta på Vamas återvinningscentraler, kan beställas mot ett tillägg enligt prisbilaga. Hämtning sker vid fastigheten inom 10 arbetsdagar. Vi hämtar max 12 kärl per tillfälle och maxvikten per kärl får ej överstiga 15 kilo. Kärlen ska vara rengjorda utvändigt inför hämtning.