Vattenverk

I Malung-Sälens kommun finns det totalt 24 vattenverk där vi producerar dricksvatten. Anledningen till att vi har många vattenverk är att vi är en geografiskt stor kommun med många mil ledningar. Vårat dricksvatten genomgår en omfattande kvalitetskontroll innan det når din kran. Prover tas kontinuerligt både i vattenverken, i ledningsnät och ute hos våra kunder. 

Vanliga processteg i våra vattenverk

Våra vattenverk använder grundvatten, vatten som finns nere i marken. Vi har god tillgång till grundvatten i hela kommunen tack vare en stor grusås, Malungsåsen. Grundvatten är oftast naturligt renare än ytvatten och behöver inte lika mycket rening.

Exempel på vanliga processteg i våra vattenverk är justering av pH-värde (surhetsgrad) och hårdhet. Justering av pH-värdet sker genom att vattnet passerar ett filter med en kalkbaserad filtermassa. Grundvattnet är ofta lite för surt, det är inte farligt att dricka men kan vara aggressivt mot ledningarna. Därför justeras pH-värdet i de flesta vattenverk.

I vissa verk behöver järn, mangan eller radon tas bort. Järn och mangan oxideras och fångas i ett filter som består av en kalkmassa. Ämnena fastnar i kornen i massan och följer med ut i spolvattnet när man renspolar filtret. Radonet luftas bort i speciella luftare som råvattnet rinner genom innan det når kalkfiltren.

Slutligen blir vattnet belyst med UV-ljus som är en bakterierdödande sakerhetsbarriär innan vattnet når din kran. UV-ljus har vi i de flesta av våra vattenverk.