Vattenkvalitet

Dricksvattnet genomgår en omfattande kvalitetskontroll innan det når din kran. Prover tas både i vattenverk, ledningsnät och även hos våra kunder. Det får inte finnas skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Proverna tas enligt ett kontrollprogram godkänt av Malung-Sälens Miljökontor, som är Vamas tillsynsmyndighet, och skickas löpande för analys vid laboratorium. Miljökontoret har till uppgift att kontrollera att vi utför vårt uppdrag på rätt sätt utifrån bland annat gällande lagstiftning.

Vattnets innehåll

Vårt grundvatten innehåller både nyttiga ämnen men även ämnen som vi inte vill ha för höga halter av. En liten mängd flourid till exempel anses vara bra för tänderna eftersom det motverkar karies. För höga halter av koppar kan du få om du har kopparledningar. Vattnet får då en besk smak, var noga med att spola ett tag innan du dricker det. Järn och mangan är andra metaller som dricksvattnet kan innehålla. De kommer från marken där vattnet tas ifrån eller från ledningar som fått rost. Vid planerade vattenavstängningar eller driftstörningar kan vattnet bli brunt av järn, och svart av mangan. Varken järn eller mangan är farligt.  

Vattnets hårdhet

Det är ämnena kalcium och magnesium som avgör vattnets hårdhetsgrad. Ju mindre mängd desto mjukare vatten. I Malung-Sälens kommun är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med mindre mängd av tvål, tvätt- och diskmedel. Med mjukt vatten ökar dock risken för korrosionsangrepp medan ett hårt vatten kan ge kalkavlagringar i till exempel ledningar. Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader som skrivs °dH.

Vattnets hårdhetsgrader

0-2 °dH

Mycket mjukt

2-5 °dH

Mjukt

5-10 °dH

Medelhårt

10-21 °dH

Hårt

21 °dH

Mycket hårt

Vattnets hårdhet per område

Fiskarheden

3,7 °dH

Lima

3,6 °dH

Limedsforsen

3,0 °dH

Malung

4,0 °dH

Malungsfors

3,5 °dH

Risätra

3,9 °dH

Rörbäcksnäs

2,5 °dH

Sälens by

3,3 °dH

Sälfjällstangen

3,2 °dH

Sörsjön

2,0 °dH

Tandådalen

2,0 °dH

Torgås

2,3 °dH

Yttermalung

5,1 °dH

Öje

3,0 °dH