Sortera Mera i Sälenfjällen

För att få en bättre sortering av avfall är det viktigt att hela avfallshanteringen förbättras från det att avfallet uppstår till att avfallet behandlas. För att detta ska vara möjligt måste vi alla tillsammans göra en insats. Vamas inser värdet i att underlätta för våra kunder när det kommer till sortering och vi driver därför ett projekt som vi kallar Sortera Mera.

Sortera Mera stationer

För att förenkla för besökare och boenden på fjället vill Vamas att alla stationer ska erbjuda insamling av mat- och restavfall samt förpackningar och tidningar. Vamas har därför påbörjat etablering
av Sortera Mera stationerna på fjället.

Från och med 1 januari 2024 är det Vamas som ansvarar för insamlingen av både mat- och restavfall samt förpackningar och tidningar. Etableringen av Sortera Mera stationer påbörjades år 2020.

Skidanläggningarna är också delaktiga i detta projekt och de driver ett internt arbete för att ge sina gäster bättre förutsättningar för att kunna sortera sitt avfall.

Sortera Mera påsen

För att sorteringen ska fungera vid stationerna är det viktigt att sorteringen börjar redan i hushållen. Vamas har tagit fram ett sorteringskit som ska fungera som ett verktyg för att underlätta sorteringen. Sorteringskitten har redan köpts in av Kläppen, Skistar, Högfjällshotellet och Stöten som kommer erbjuda dessa till boende i respektive område.