Hämtning av trädgårdsavfall

Har du trädgårdsavfall och inte har möjlighet att lämna det till återvinningscentralen på egen hand kan du beställa hämtning vid din fastighet. Vi hämtar och återvinner avfallet mot en avgift. Trädgårdsavfall kan hämtas med storsäck eller container. Exempel på trädgårdsavfall är kvistar, sly, ris och grenar. Kontakta vår kundservice på telefon 0280 – 185 80 eller e-post kundservice@vamas.se för att göra en beställning.

Container eller storsäck

Har du stora mängder avfall finns möjligheten att hyra en container på 20 kubikmeter med en maxvikt på 10 ton. Vid mindre mängd kan storsäcken räcka. Storsäckar kan du köpa på våra återvinningscentraler eller beställa av en annan leverantör, tänk då på att storsäcken ska vara 1 kubikmeter och klara en vikt på max 800 kg.

Vid beställning anger du:

 • Avfallstyp och uppskattning på volym
 • Container eller storsäck (antal)
 • Adress/hämtningsställe
 • Telefonnummer som chauffören vid behov kan nå dig på.

Packa och sortera trädgårdsavfall

Det är viktigt att avfallsfraktioner sorteras i separata storsäckar eller containrar. Innehåller storsäcken eller containern felaktigt sorterat avfall faktureras en extra avgift.

Viktigt att tänka på inför hämtning av trädgårdsavfall

För att vi ska kunna hämta storsäcken och containern är det viktigt att du säkerställer att vägen är farbar för en kranbil. Om storsäcken eller containern ska stå någon annanstans än på din privata tomt så ansvarar du som kund att införskaffa tillstånd för placeringen.

 • Vägen ska klara tung lastbil med belastningsklass BK2
 • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred med möjlighet för kranbilen att vända.

Storsäcken får placeras max 5 meter från en plats där de kan hämtas med kranbil.

Containern får max lastas med 10 ton och får ej fyllas över kanten.

Avgifter

Hämtningsavgiften för storsäck är 2750 kr och det som ingår i priset är:

 • Hämtning av storsäck
 • Behandling av avfallet.

Hämtningsavgiften för container är 4125 kr och det som ingår i priset är:

 • Utställning av container
 • Hyra av container i en vecka
 • Hämtning av container
 • Behandling av avfallet

Avgiften för hämtning och behandling kommer på din nästa faktura. Skulle det uppstå tillägg för felsorteringsavgift eller framkörningsavgift kommer vi att kontakta dig innan fakturering sker.

Exempel på trädgårdsavfall som vi hämtar

 • Ris
 • Gräsklipp
 • Grenar och små kvistar
 • Löv
 • Mindre mängd fallfrukt
 • Ogräs
 • Blommor

Det vi inte hämtar

 • Stubbar
 • Jordmassor
 • Matavfall
 • Invasiva arter (exempel lupiner, jättebalsamin och parkslide)