Försening utbyggnad av VA-ledningsnät i Gusjösätern

Kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Gusjösätern har blivit överklagat i kammarrätten. Vamas styrelse har därför beslutat att pausa projekteringsarbetet i avvaktan på ett domslut.

Detta innebär förseningar som gör att det inte kommer att vara möjligt att utföra etapp ett under 2024 och projektet flyttas därför fram.