31 januari 2024

Dags för byte av vattenmätare

De flesta hushåll med kommunalt vatten och avlopp har en vattenmätare installerad i sin fastighet. Den visar hur mycket vatten du förbrukar och ska betala för. För att säkerställa att vattenmätaren mäter rätt byts den ut var tionde år ungefär.

Du som ska få en ny vattenmätare har fått ett brev från oss. Vamas äger och installerar vattenmätaren men som fastighetsägare ansvarar du för att den inte skadas.

Inför mätarbytet

För att vattenmätaren ska kunna bytas måste kraven på en godkänd mätarplats vara uppfyllda. Mätaren ska vara möjlig att läsa av, underhållas och bytas. Enligt de allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ABVA, är det fastighetsägarens ansvar att mätarplatsen är utformad på ett godkänt sätt.

Läs mer om placering av din vattenmätare

Till de Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Malung-Sälens kommun, ABVA

Viktig information om vattenmätarkonsol

Det finns olika typer av avstängningsventiler till en vattenmätare. Ventilerna LK 580, LK 581 samt LK 582 är av äldre modell och inte längre godkända. Det är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Vid byte av dessa har de svarta ventilerna ibland lossnat vid manövrering och orsakat omfattaden vattenskador. Om du har någon av ovanstående modell på ventil, kontakta en VVS-firma för byte till annan modell innan vi utför byte av din vattenmätare.

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.