12 januari 2024

Stora investeringar för att möta den ökade kapaciteten

Vamas kommer under de närmaste åren att göra stora investeringar i kommunens VA-anläggningar för att klara den ökade kapaciteten samt högre krav på rening för en hållbar utveckling i Sälenfjällen.

Nytt reningsverk i Sälfjället

Om- och tillbyggnaden av Sälfjällets reningsverk blir vår största investering någonsin. Bygget beräknas pågå under tre år. Förutom detta kommer andra projekt att genomföras för att även säkra dricksvattenförsörjningen i kommunen.

Strategisk partnering

projektchef, Mårten Sundström vid Sälfjällets reningsverk

Efter upphandlingen blev det klart att ByggDialog blir totalentreprenör för våra projekt.

-Det har för Vamas varit en lång och bitvis utmanande resa som lett oss fram till ett avtal med ByggDialog. Valet av strategisk partnering för våra projekt inom spillvattenrening gör att vi med en gemensam organisation och samlad kompetens kan tillgodose våra behov på bästa sätt. Vi känner en trygghet i det arbete som påbörjats och ser fram emot att lösa de utmaningar som ligger framför oss tillsammans med
ByggDialog, säger Mårten Sundström, projektchef på Vamas.

-Vi tackar för förtroendet att tillsammans med Vamas skapa spillvattenreningsverk i Sälen och dess närmaste omgivning med fokus på ett totalt samarbete och dialog. Allt för att nå ändamålsenliga och prisvärda reningsverk, säger Christian Broström, projektchef på ByggDialog.

Vad sker nu?

Just nu är vi i processen av att upphandla partneringunderentreprenörer och projektörer. Projekteringsstart sker under januari månad. Produktionsstart under våren sommaren 2024.