24 november 2023

Vamas tar över insamlingen av förpackningar 1 januari 2024

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar som idag sköts av förpackningsproducenterna. Det blir också krav på att alla hushåll ska få insamling fastighetsnära från 1 januari 2027.

Regeringsbeslut

Regeringen beslutade i juli 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Beslutet innebär att:

  • kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen,
  • så kallad fastighetsnära insamling ska införas senast 1 januari 2027,
  • förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar och ansvarar för att förpackningsavfallet återvinns.

Hur påverkar det dig som invånare?

För dig som invånare blir det ingen skillnad. Du sorterar och lämnar förpackningarna som vanligt vid närmaste återvinningsstation, när vi inför fastighetsnära insamling i ditt område kommer vi att informera dig om hur ändringen påverkar dig då.

Förändringen görs för att möta EU-krav och mål för materialåtervinningsgrader till år 2030, också kopplade till bland annat återanvändning av material. Förändringen bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet, vilket ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen.​

En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper samlas in fastighetsnära ger en ökad service till medborgarna – det blir lättare att göra rätt.

Vamas ser positiv på att få ta över insamlingsansvaret då det blir lättare för oss att hantera alla fraktioner, samtidigt som det blir lättare för kunderna när det bara är en part som ansvarar för all insamling av hushållens avfall.

Tidsplan

Införandet av bostadsnära insamling kommer att ske stegvis fram till 2027. Vi arbetar just nu med förberedelser för övertagandet av ansvaret.

1 januari 2024
Den 1 januari 2024 tar Vamas över ansvaret för återvinningsstationerna i Malung-Sälens kommun. Det innebär att vi ansvarar för att hämta avfallet samt städa på området för återvinningsstationerna.

1 januari 2026
Kommunerna ska ordna separat insamling av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser utomhus.

1 januari 2027
Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling. Det innebär att förpackningar samlas in vid mat- och restavfall.

Vad är en förpackning

Till förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Läs mer om förpackningar här. Öppnas i nytt fönster.