3 november 2023

Nytt inpasseringssystem för verksamheter som lämnar avfall

Ett nytt inpasseringssystem införs på våra återvinningscentraler den 1 januari 2024. För dig som lämnar verksamhetsavfall innebär det nya rutiner för betalning.

Betallösning som underlättar för våra företagskunder

- 1 januari inför vi ett inpasseringssystem som kommer att underlätta för företagsbesök på våra återvinningscentraler. Vid infarterna sitter det sensorer som helt automatiskt läser av och debiterar lätta lastbilar som är företagsregistrerade. Företagen behöver alltså inte längre komma ihåg blanketter. Varje besök kommer att ha en fast avgift på 360 kr, vilket vi tror kommer att underlätta företagarnas vidarefakturering, säger Ida Tjäder, ansvarig för införandet av inpasseringssystemet.

Tidigare har företagen fått skriva ut blanketter och fylla i mängd för avfall i kubik där priserna varierat. Men nu vill Vamas göra det enklare, systemet införs på alla återvinningscentraler. Det gamla systemet hade brister där flera företag inte betalade för det avfall de lämnade på återvinningscentralerna. Genom att införa automatisk fakturering kommer vi att få ett mer rättvis system för alla våra kunder.

Faktura i slutet av månaden

Helt automatiskt debiteras lätta lastbilar som är företagsregistrerade. För 360 kr kan företag lämna avfall upp till tre kubikmeter. I besöksavgiften ingår lämning av grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall. Fakturan skickas månadsvis från Svea Bank till adressen där företaget är registrerat.

- Företagen behöver inte aktivt göra något när de besöker oss, så länge de inte vill ha märkning på fakturan eller ska lämna elavfall eller farligt avfall. I dessa fall behöver företagen ta kontakt med personalen precis som tidigare, fortsätter Ida Tjäder.

Fakturan innehåller information om datum, tidpunkt, återvinningscentral samt antal besök som respektive fordon har gjort under en månad, får du som företagare en bra bild över hur ofta ni lämnar avfall så att ni på bästa sätt kan nyttja era resurser.

Smidig automatiskt lösning

- Det är viktigt att företagen betalar och gör rätt för sig vid sina besök på våra återvinningscentraler för att inte belasta hushållen i kommunen. Återvinningscentralerna är egentligen till för hushållen men eftersom vi vet att företagen vill lämna avfall hos oss vill vi lösa det på ett rättvist och ansvarsfullt sätt.

Fler positiva effekter som inpasseringssystemet kommer ge är minskad köbildning och ökad miljönytta när fler kunder åker med mer avfall färre gånger. Lättare att administrera och kräver mindre tid av företagskunder och personal.

- Vi tror att det nya systemet kommer underlätta för företagen då varje besök har en fast avgift och företagen vet vad besöken kostar. Systemet ger oss en bättre besöksstatistik som kan göra återvinningscentralerna mer resurseffektiva, avslutar Ida.

Läs mer

Systemet följer GDPR. Vill du veta mer? Se Facility labs Länk till annan webbplats.