30 juni 2023

Friskt kranvatten under Dansbandsveckan

Vamas tar ställning för en bättre miljö och serverar färskt och lokalproducerat kranvatten i stället för flaskvatten under Dansbandsveckan.

–Ett bra initiativ som går i linje med vårt tänk, säger Lars Bälter på Dansbandsveckan

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten i stället för förpackat flaskvatten. Under Dansbandsveckan kommer Vamas att bistå med två vattenstationer, en i Grönlandsparken och en på Orrskogen där du som besökare får fylla på din egen flaska.

Inga förpackningar betyder minskad plastanvändning, inget avfall, inga transporter och inga utsläpp.

Kranvatten är bättre för vår miljö

Att primärt erbjuda kranvatten är ett miljömedvetet samt ekonomiskt val. Vi minskar plastanvändningen av flaskvatten som kräver både tillverkning och tunga transporter som orsakar onödiga utsläpp och avfall. Kranvatten som alltid är lokalproducerat är mer energisnålt och bättre för vår miljö. Dessutom är kranvatten 250 gånger billigare än en flaska vatten i butik.

Kranmärkning är ett sätt att visa på värdet av vårt viktigaste livsmedel, samt att öka medvetenheten om att vi måste använda vatten på ett hållbart sätt.

Om Kranmärkt

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning, ingen certifiering, under ledning av branschorganisationen Svenskt Vatten. Märkningen visar att ett företag eller ett arrangemang varken säljer eller serverar buteljerat vatten. Kranvatten är ett klokare val rent miljömässigt: att producera och leverera en liter förpackat vatten kräver minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.

kranmärkt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.