25 maj 2023

Förbered inför slamtömning

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en enskild avlopps­anläggning. Vamas ansvarar för slamtömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar.

Avloppsanläggningen ska slamtömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion. Slamavskiljare och minireningsverk töms utifrån gällande regler och efter ett förutbestämd körschema. Utöver ordinarie slamtömning finns det alltid möjlighet att, vid behov beställa akut eller extra slamtömning.

Framkomlighet för slambilen

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att slambilen har möjlighet att slamtömma din avloppsanläggning. Det är därför viktigt att nedanstående råd och anvisningar efterföljs.

  • Röj ordentligt ända fram till brunnen/tanken.
  • Markera gärna brunnen/tanken med vimpel eller pinne.
  • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
  • Locket ska vara fritt från saker, till exempel blomkrukor eller överbyggnader.
  • Locket ska kunna öppnas av en person och vikten får vara max 25 kg enligt arbetsmiljöverkets regler.
  • Vintertid ska vägen till fastigheten vara plogad och det ska vara skottat fram till och runt brunnen/tanken.
  • Slambilen är stor och tung. Vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton. Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 20 meter.

Läs mer om slamtöming