7 november 2022

Ändring i hämtning av hushållsavfall

Är du duktig på att sortera ditt avfall eller har ett litet hushåll?

Fyller du inte ditt svarta kärl med restavfall har du möjlighet att få förlängt hämtningsintervall från var 4:e vecka till var 8:e vecka. Då hämtas enbart den svarta kärlet var 8:e vecka, matavfallet hämtas alltid varannan vecka.

Det är även möjligt att dela kärl med grannen om du är duktig på att sortera och/eller har ett litet hushåll. Anmälan kan göras till vår kundservice eller genom att du fyller i ett formulär här.

Övrig information

Vid var 8:e vecka kommer ditt kärl att märkas med en dekal med siffran 8. Detta görs för att underlätta för chauffören vid hämtning.