26 oktober 2022

Malung-Sälens Minimeringsmästare 2022 är utsedd!

Den ett år långa tävlingen Sveriges Minimeringsmästare är över för denna gång. Vi gratulerar hushållet Nordlander som blev Malung-Sälen kommuns stora vinnare!

Under 2022 har 200 hushåll i Sverige utmanats i att minska sitt avfall och fått lära sig om hållbarhet och avfallsminimering genom föreläsningar och workshops. Tillsammans har samtliga deltagande hushåll i minskat sitt totala hushållsavfall (restavfall, matavfall och förpackningar) med hela 45%.

Malung-Sälens hushåll har minskat sitt avfall med 62%!

  • Minskat restavfall med 53%
  • Minskat matavfall med 70%

Vill du berätta om hur det har varit att delta i Minimeringsmästarna?
-Året varit lärorikt, roligt och jag tyckte att jag kunde det mesta men har lärt mig mycket på vägen. Jag har levlat upp i min sopsortering.

Är det något speciellt som du känner att du vill dela med dig av?
-Det jag kan säga som är väldigt speciellt är att mamma och mormor hade alltid rätt, de gamla kunskaperna kommer tillbaka!

Finalen genomfördes i en dalagemensam träff på Galaxen i Borlänge. På plats fanns deltagande hushåll från Dalarna och en blandning av politiker som representerade de olika avfallsbolagen. Under eftermiddagen reflekterades det från året som gått och alla deltog digitalt i den stora riksfinalen.

De arrangerande bolagen hoppas nu att deltagarna fortsätter sprida budskapet och inspirera så att fler blir bättre på att minimera sitt avfall.

Vinnaren utsågs utifrån följande kriterier

  • Deltagande på tematräffar
  • Avklarade utmaningar
  • Hushållets procentuella minskning av avfallsmängden