7 juli 2022

Renspolning av vattenledningsnätet

Pollex AB kommer under augusti-september 2022 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Öje, Malungsfors och Yttermalung på uppdrag av Vamas. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Undvik att dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning och tvätt. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet pågår under vecka 32-39.

Vecka 32-34 Öje

Vecka 34-38 Malungsfors

Vecka 38-39 Yttermalung

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs av vattenavstängning kommer att få information två till fyra dagar i förväg. Informationen lämnas i brevlådan eller på dörren till berörd fastighet. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen.

För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle! Alla meddelanden gäller.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar. Se till att ha behållare för vatten fyllda inför att arbetet drar igång i ditt område.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Vamas kundservice på telefon 0280-18580 eller
e-post kundservice@vamas.se