29 september 2020

Uppmärkning av avfallskärl

Under våren 2020 påbörjade Vamas ett arbete med att märka upp alla avfallskärl i Malung-Sälens kommun. Syftet med arbetet är att kvalitetssäkra och effektivisera renhållningsarbetet. Uppmärkning i södra kommundelen är nu klart och arbetet med att märka norra kommundelens avfallskärl påbörjas våren 2021.

Hur gick märkningen till?

Innan uppmärkning fick berörda kunder information hem i brevlådan om hur uppmärkningen skulle gå till.
Personal från Vamas försåg varje sopkärl med en rund, svart plastbricka som vi fäste på framsidan av avfallskärlet. Plastbrickan innehåller ett chip med ett RFID-nummer. På sidan av kärlet fäste vi en streckkodsetikett. Etiketten och plastbrickan kopplas ihop med hjälp av en handdator som samlar in alla koordinater och kan identifiera kärlets placering och storlek till exempel.

Varför märker vi upp alla avfallskärl?

Märkningen av kärl kommer att ge flera vinster. Med digital avläsning kan chauffören rapportera in till kundservice direkt tömning är utförd eller varför tömning inte har skett och vad det beror på. Det gör att vi snabbt kan svara på frågor om varför kärl inte blivit tömda och får bättre koll på avvikelser.

Uppmärkningen blir även en slags inventering där vi får noggrann kännedom om antalet kärl, deras exakta placering, om någon fastighet saknar kärl eller om det finns fastigheter som har fler kärl än det överenskomna. Det gör att vi kan säkerställa att våra kunder får de tjänster de betalar för.

I kommunen finns det sammanlagt runt 10 000 avfallskärl av olika slag vid hushåll, affärsverksamheter och uppsamlingsstationer till exempel. Cirka 2 000 av dessa är märkta redan i dagsläget. Så vi har kunnat testa systemet på de kärlen och det har fungerat bra.