30 november 2022 till 30 november 2023 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Limedsforsen

I samband med ombyggnation av väg 66 har även Vamas arbetat med att flytta och förnya ledningar i området. Vi jobbar just nu med att färdigställa arbetet som kan medföra en del driftstörningar i vattenleveransen.

Berört område: Limedsforsen

Påbörjas: Onsdag den 30 november kl. 08:00

Åtgärdat: Onsdag den 30 november kl. 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580