21 november 2022 till 30 november 2023 kl. 06.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Limedsforsen

På grund av reparationsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet idag till och från. Berörda fastigheter har fått information om vattenavstängningen. Tryckförändringar och missfärgning av vattnet kan förekomma under och efter arbetstiden.

Berört område: Limedsforsen, Östra Ärnäs

Påbörjas: Den 21 november kl. 07:30

Åtgärdat: Den 21 november kl.16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580