27 september 2022 till 30 september 2023 kl. 14.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Uteblivet vatten- Lima

På grund av grävarbete vid Lima handel måste vi stänga av vattnet till och från under dagen.

Berört område: Lima

Påbörjas: Torsdag den 29 september kl. 09:00

Åtgärdat: Torsdag den 29 september kl. 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580