27 april 2021 till 27 april 2022 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Vattenavstängning Tandådalen

För att åtgärda en vattenläcka kommer vi att behöva stänga av vattnet i området vid Kavelstigen, Slogstigen & Caravan Club, Tandådalen.

Berört område: Kavelstigen och Slogstigen, Tandådalen

Påbörjas: Tisdagen den 14 juni kl. 10:00

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580