14 april 2021 till 15 april 2022 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenmätarbyte - Hole/Romarheden

Måndagen den 7 mars kommer vi utföra vattenmätarbyten i området Hole/Romarheden. Berörda kunder får brev på posten, med information om bytet.

Berört område: Hole/Romarheden

Påbörjas: Måndagen den 7 mars

Åtgärdat:

Inför mätarbytet är det viktigt att:

  • du kontrollerar så att kranen för inkommande vatten går att stänga. Om du är osäker på vilken kran som är för inkommande vatten finns en pil på vattenmätaren som visar vattnets riktning.
  • mätarplatsen och vattenmätaren är lättillgängliga
  • utrymme och golv vid mätaren är fritt från föremål för att mätarbytet ska kunna utföras på ett smidigt och säkert sätt.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580