Central uppsamlingsstation

I kommunens yttre områden och vid fritidshusområden finns centrala uppsamlingsstationer där boende kan lämna sitt rest- och matavfall.

Läs mer om centrala uppsamlingsstationer